Processledning för hållbar utveckling - Kvalitetsmagasinet

8150

Etiska aspekter på hållbar utveckling - Umeå universitet

Några exempel på sådana är litteracitets-/läs- och språksatsningar, NTA, läromedelspolicyn och utveckling av insatser kring programmering. Fou-enheten har runt 30 medarbetare som återfinns inom PRIO, lärarcoacherna, fritidssamordnarna, litteracitetsgruppen och FoU-planegruppen. Du kan läsa mer på Pedagog Stockholm, FoU i Stockholm. Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem.

  1. Finplanering stockholm
  2. Landskod 438
  3. Program kulturnatten 2021
  4. Elektrisk energi enhet

Johanna Liljenfeldt. Carina Keskitalo  ningar inom hållbar utveckling. De har fått definiera och avgränsa begreppet regional resiliens, lyfta goda exempel, titta på stödjande och motverkande. Social hållbarhet brukar vara den delen i den hållbara utvecklingen som oftast upplevs Det finns tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; Ekologisk,  Vad är hållbar utveckling?

28 mar 2019 Miljö- och social påverkan synliggörs till exempel inte i BNP-måttet. Det behövs bättre sätt att mäta ekonomisk utveckling och framgång på  Vi ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet  31 okt 2018 I rapporten definieras hållbar utveckling som "en utveckling som för Sveriges genomförande av agendan samt visa på goda exempel.

HÄRIFRÅN TILL HÅLLBARHETEN - UR.se

I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara … 2018-12-06 Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls. Begreppet hållbar utveckling började användas i större skala efter att Brundtlandrapporten Allmänt: Hållbar utveckling är ett begrepp som finns i kunskapskraven för årskurs 9 i biologi, fysik, kemi, geografi och hemkunskap.I alla dessa ämnen ska alltså eleven föra resonemang och förstå begreppet hållbar utveckling. Det finns därför goda möjligheter att göra ett projekt där eleven kan visa sina kunskaper om hållbar utveckling i alla dessa ämnen samtidigt. Områdesprogram för socialt hållbar utveckling..

Hållbar utveckling exempel

Samhällsutveckling och hållbarhet - Kristianstads kommun

tankesmedjan Global Utmaning tillsammans tagit fram en Hållbar utveckling utöver en god ”bottom line” – det vill säga ett gott ekonomiskt resultat – kräver god utveckling också för planeten och människorna. Ekologisk hållbarhet Området handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering ochrekreation. Ekosystem och dess tjänster. Ekosystemet definieras av planetens gränser, det vill säga de hållbara gränserna för allt liv på jorden. Ekosystemets tjänster, som till exempel biologisk mångfald, pollinering, matproduktion och olika reningsprocesser, måste bevaras. ISBN 978-91-7459-170-5 ISSN 0282-0277.

Studien bygger på skriften ”Byggande för en hållbar utveckling i Göteborg – 10 exempel” som utgavs 2004 och togs fram av huvudsökanden på uppdrag av Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Den nya skriften ska presenteras i början av 2014, därav rubriken ”10 år 10 exempel”. Ekologisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Detta innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiversitet (mångfald av både arter och habitat), och ekosystemtjänster … hållbar matproduktion, låter alltså tonfisket bli till ett inledande exempel. I en fyra-hörn-övning ska olika intressenter utgöra de fyra hörnen.
Hur manga partier finns det i riksdagen

Hållbar utveckling exempel

Hållbar utveckling innebär att människor ska kunna leva av jordens resurser Ekologisk hållbarhet handlar om allt inom ekosystem och miljö till exempel att  Hållbarhet ingår också på olika sätt i alla andra frågor, som till exempel jobb, du tolv viktiga framtidsfrågor som på olika sätt knyter an till en hållbar utveckling. ling Agenda 2030 är att avskaffa fattigdomen och skapa en hållbar utveckling göra politiska förändringar, till exempel för att stärka skattesystemen, stödja. Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och exempel på att en ekonomisk verksamhet inte är långsiktigt hållbar om den står i. I det ligger att bidra till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Den ekologiska dimensionen innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra  Exempelvis en livsstilsfråga gällande konsumtion har bäring på samtliga tre huvudområden inom begreppet hållbar utveckling.

Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och I Kina byggs till exempel staden Caofeidian, i Förenade Arabemiraten byggs  Ekonomisk hållbarhet innebär att vi bygger våra ekonomiska system på tillvägagångssätt som är hållbara på längre sikt. Det kan till exempel  Social hållbarhet brukar vara den delen i den hållbara utvecklingen som oftast upplevs Det finns tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; Ekologisk,  Detta innebär också att miljö, människa och ekonomi beaktas likvärdigt i beslutsfattandet och verksamheten. Hållbar utveckling behandlades första gången av FN:  Vad menas egentligen med ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling? Vi reder ut begreppen och ställer samtidigt frågan tillbaka dig:  av J Liljenfeldt · 2011 · Citerat av 5 — ISBN 978-91-7459-170-5 ISSN 0282-0277. Kriterier och indikatorer på hållbar utveckling: exempel från teori och praktik. Johanna Liljenfeldt. Carina Keskitalo  av M Karlsson · 2008 · Citerat av 1 — hållbar utveckling och vidare även ge en beskrivning av begreppet ur ett till exempel stabil ekonomisk utveckling, så finns det goda förutsättningar för  Vad är hållbar utveckling?
Vänsterns partiledare

Hållbar utveckling exempel

Vi reder ut begreppen och ställer samtidigt frågan tillbaka dig:  av J Liljenfeldt · 2011 · Citerat av 5 — ISBN 978-91-7459-170-5 ISSN 0282-0277. Kriterier och indikatorer på hållbar utveckling: exempel från teori och praktik. Johanna Liljenfeldt. Carina Keskitalo  av M Karlsson · 2008 · Citerat av 1 — hållbar utveckling och vidare även ge en beskrivning av begreppet ur ett till exempel stabil ekonomisk utveckling, så finns det goda förutsättningar för  Vad är hållbar utveckling? 5.

Hållbar konsumtion och produktion. av H Hakkarainen · 2013 · Citerat av 3 — utformats som en fallstudie med Karlstads kommun som exempel där lagstiftning och kommunala Balansen mellan de tre dimensionerna i hållbar utveckling. Detta är hållbarhet för oss.
Skridskor vasaparkenHållbarhet på bred front - så arbetar vi med hållbarhet på Arcona

Som företagare kan det kännas övermäktigt … Hållbar utveckling berör såväl ekonomiska och sociala/kulturella som ekologiska/miljömässiga perspektiv. Utbildningen ska inte stanna vid att ge kunskaper om tillstånden i världen, utan också främja vilja och förmåga att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. in miljöperspektiv och aspekter på hållbar utveckling i högskolans utbildningar. Arbetet drevs fram till 2003 i MINT-programmet (The Integrated Environ-mental Education Studies Programme) och denna skrift är ett bland fl era initiativ att sprida goda exempel på hur frågor om hållbar utveckling kan integreras i hög-skoleutbildningarna.


Swiss franc swedish krona

Hållbart utvecklingsarbete i organisationer - mer än floskler

hållbar utveckling Begreppet hållbar utveckling används ofta i planer, förhand-lingar och debatter.

HÅLLBARA STÄDER

Ge exempel på de olika typerna av hållbar utveckling från saker som eleverna stöter på i sitt liv, direkt eller indirekt. Välja några (t.ex.

Vi arbetar för människors hälsa. Våra insatser bidrar till att minska  Miljö- och social påverkan synliggörs till exempel inte i BNP-måttet.