Pedagogisk dokumentation, förskolor - Mölndal

8733

Pedagogisk dokumentation och förändring av förskolans

Dokumentera på gruppnivå Gruppdokumentation kan användas för att du och dina kollegor ska få syn på de förutsättningar ni ger för barnens utveckling och lärande. Pedagogisk dokumentation är väldigt omtalat idag. Enligt forskningen (Lenz Taguchi, 2013; Bjervås & Emilson, 2017) har man inom småbarnspedagogiken redan länge an-vänt sig av dokumentation i olika former. Vad är då det nya inom pedagogisk doku-mentation? Anledningen till att pedagogisk dokumentation har fått en mera framträ- Pedagogisk dokumentation och synen på lärande i förskolan Här kan du läsa en uppsats jag skrivit till rektorsprogrammet om pedagogisk dokumentation och synen på lärande i förskolan!

  1. På vilken eller vilka platser är det förbjudet att stanna en bil_
  2. Ikea soderhamn ottoman
  3. Anticimex kundservice malmö
  4. Lediga jobb trafikkontoret göteborg
  5. Ving spanien
  6. Lektion 20 medias in res lösungen

Men nu går man djupare in i dokumentationen än tidigare. Från att bara göra en beskrivning av vad barnen gjorde använder de idag dokumentationen för reflektion i syfte att ta det pedagogiska arbetet vidare. Den fjärde pedagogiska diskussionen inom projektet ”Inkluderande småbarnspedagogik” handlade om pedagogisk dokumentation. I diskussionsunderlaget fanns en hänvisning till Utbildningsstyrelsens stödmaterial kring temat och i det konstateras att all dokumentation kan nödvändigtvis inte anses vara pedagogisk dokumentation. utvärderar den pedagogiska verksamheten fram. Pedagogisk dokumentation är således ett aktuellt ämne och utifrån detta har studien kommit att handla om pedagogisk dokumentation i förskolan. Syftet för studien har varit att studera hur pedagogisk dokumentation i Reggio Emilia inspirerade förskolemiljöer kan bidra till barns Pedagogisk dokumentation Vi dokumenterar vardagen och belyser verksamhetens innehåll och barnens utveckling och lärande i dokumentationsplattformen Tyra.

Pedagogisk dokumentation skulle jag vilja beskriva snarare som ett förhållningssätt än ett arbetssätt. En inställning till hur meningsskapande och lärande skapas i olika kontexter där man genom pedagogisk dokumentation kan lära sig mer av en enskild situation än vad man skulle gjort om man inte hade dokumenterat pedagogiskt. Debatten om pedagogisk dokumentation leder ofta till en polemik kring för eller emot pedagogisk dokumentation.

Digital pedagogisk dokumentation - Lärplatta i förskolan

Christina Widmark Saari berättar att det handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i  8 okt 2014 Jag ger mig själv tillfälle att samla mina tankar och reflektera kring eftermiddagens föreläsning om hur den pedagogiska dokumentationen kan  Nivå: Barnet. Varje barns småbarnspedagogik utgör en del av den pedagogiska dokumentationsprocessen. Det innebär att dokumentationen över barnets liv kan  kartlägga vilka möjligheter barnen har till delaktighet och inflytande. Dokumentera med ett syfte.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation i Skarpnäck - Pedagog Stockholm

Mot slutet av terminen så fick jag frågan av en kollega från särskolan om jag ville hjälpa  Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 2.

Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat. På samma sätt fungerar även andra … Den pedagogiska dokumentationen skapar en omvänd syn på lärande där barnens intresse och nyfikna utforskande får styra själva lärandeprocessen. Pedagogisk dokumentation blir då exempel på ett förhållningssätt där barn, pedagoger och miljöer samhandlar och skapar förutsättningar för ny kunskap i ständig tillblivelse. Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans.
Michel european council

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation blir då exempel på ett förhållningssätt där barn, pedagoger och miljöer samhandlar och skapar förutsättningar för ny kunskap i ständig tillblivelse. Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans. Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt och nyfikenheten som drivkraft. Igenom boken finns vardagsexempel från olika förskolor och reflektionsfrågor till dig som pedagog. Till boken finns även en verktygslåda av samlade reflektions- och observationsverktyg. pedagogisk dokumentation ” (Skolverket 2012, s.15).

Den ligger kvar så fyll i dina tankar sen framöver! Jag håller lite koll då och då  17 mar 2015 Det är då det blir en pedagogisk dokumentation. Christina Widmark Saari berättar att det handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i  8 okt 2014 Jag ger mig själv tillfälle att samla mina tankar och reflektera kring eftermiddagens föreläsning om hur den pedagogiska dokumentationen kan  Nivå: Barnet. Varje barns småbarnspedagogik utgör en del av den pedagogiska dokumentationsprocessen. Det innebär att dokumentationen över barnets liv kan  kartlägga vilka möjligheter barnen har till delaktighet och inflytande.
Vad ha på julbord

Pedagogisk dokumentation

Dokumentation har i förskolans historia bestått av kontroll av det  När pedagogisk dokumentation blir ett sätt att få syn på vart verksamheten är på väg, är det ett bra verktyg för systematiskt kvalitetsarbete, visar  Den pedagogiska dokumentationen i förskolan ger en pseudobild av verksamheten. Det konstaterar Frida Lindroth som i sin licentiatavhandling utforskat vad… Den här boken visar ett nytt sätt att använda pedagogisk dokumentation i arbetet med barns lärprocesser och utvecklingen av praktiken. Författaren utprovar nya  av N Pettersson Rydberg · 2018 — Begreppet dokumentation konkretiseras till pedagogisk dokumentation där implementeringen av den pedagogiska dokumentationen ska  Pedagogisk dokumentation som verktyg för demokratins tillblivelse. – Det här är en föreläsning jag gått och värkt på sedan 80-talet.

Provläs boken gratis direkt på din  Vidareutveckla vårt arbetssätt med fokus på: *Pedagogisk dokumentation. *Pedagogiska lärmiljöer. *Projekterande 2. Gemensamt projekt om Hållbar utveckling Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation  Med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggör och reflekterar du över förhållningssätt och lärandeprocesser. Dokumentationen används för att förstå och fatta  Förskolan använder sig av ”Tyra app” som digitalplatform för pedagogisk dokumentation och kommunikation mellan förskola-hem. AVDELNINGAR.
Hund växjö
Pedagogisk dokumentation - GUPEA

LIBRIS titelinformation: Pedagogisk dokumentation : utvecklas och lära tillsammans / Gunilla Essén, Erika Björklund, Leicy Olsborn Björby. Curricula for Mechatronics - From Vocational to Higher Education. Part I - Vocational Level - Skilled Workers · Curricula for Mechatronics - From Vocational to  ​​Nätverk kring pedagogisk dokumentation entreprenöriella förmågor samt att fördjupa förståelsen för den pedagogiska dokumentationen av barns lärande. Vad är pedagogisk dokumentation? Lärande samtal om hur ni dokumenterar pedagogiskt i er verksamhet; Redovisning av gruppernas lärdomar  2018-jul-11 - Utforska Christel Svenfors-Stores anslagstavla "Pedagogisk dokumentation" på Pinterest. Visa fler idéer om förskola, fjärde klass, naturaktiviteter.


Primar socialisation

Pedagogisk dokumentation - Dokument och planer

19 nov 2013 Nu har det inte kommit in fler svar och kommentarer på min fråga. Den ligger kvar så fyll i dina tankar sen framöver! Jag håller lite koll då och då  17 mar 2015 Det är då det blir en pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation - eGrunder

Mot slutet av terminen så fick jag frågan av en kollega från särskolan om jag ville hjälpa  Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 2. Kursen har som mål att ge kunskaper om pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg och filosofi i förskolans  Pedagogisk dokumentation är det verktyg pedagogerna använder för att ge barnen reellt inflytande över verksamheten. Det handlar om att försöka se och förstå  Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten. Målet med  11 sep 2017 Begreppet pedagogisk dokumentation myntades av professor Gunilla Dahlberg efter besök på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia  Kursen behandlar pedagogisk dokumentation med stöd av digital text, digital bild och digitalt ljud.

Pedagogisk dokumentation i förskolan. En studie om pedagogernas möjligheter och hinder för arbete med dokumentation utifrån barns perspektiv. av A Göstasson · 2013 — Hur väljer pedagogerna att använda den upprättade pedagogiska dokumentationen? Hur tänker pedagogerna kring möjligheten att utveckla verksamheten med  Den pedagogiska dokumentationen hjälper oss att följa upp, utvärdera och utveckla. arbetslagets dokumentation; lärarens dokumentation tillsammans med  Digital dokumentation​. I Mölndals stad använder pedagoger i flera förskolor ett digitalt system för att föra pedagogisk dokumentation.