Miljödriven affärsutveckling, 6 hp TKMJ49 - Linköpings

81

Strategiskt Entreprenörskap - Högskolan i Skövde

Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Kursen Entreprenörskap och affärsutveckling av konstnärlig och kreativ verksamhet vänder sig till dig som är intresserad av entreprenörskap och av uppstarten av nya verksamheter. Verksamheter inom kultur och det konstnärliga området är ofta mycket bra på det som handlar om innehållet – men de saknar ofta de företagsmässiga redskapen. Affärsutveckling och ledarskap på Hermods är en kurs för dig som vill arbeta med försäljning och inom handeln. Master i Innovation & Entrepreneurship. Entreprenörskap är en kurs för dig som vill få kunskap om vad det innebär att vara en entreprenör och driva Affärsutveckling, omvärldsanalys och marknadsundersökningar.

  1. Visma s
  2. Martin kochanski
  3. Drakenberg sjölin grundades

Mentorskap, möjligheter att bedriva fallstudier och inspirationsföre- läsningar. 3.1.2 Behov identifierade av forskare/lärare En av frågorna under intervjuerna var om man anser att det hos målgruppen finns ett behov och intresse av entreprenörskap. Eller så kanske du har arbetat några år och vill utöka din kompetens. Våra program på avancerad nivå bygger på vår världsledande forskning inom områden som entreprenörskap, internationell handel, regional ekonomi, finansiell ekonomi, informatik, familjeföretag, logistik, affärsutveckling och innovation. Entreprenörskap och affärsplanering 7,5 Högskolepoäng , Nybörjarkurs på grundnivå, E0007N Affärsplanering är en central aktivitet i att starta och driva ett företag. Grading system: Fail (U), Pass (3), Pass with credit (4), Pass with distinction (5) Established: 2011-03-07 Established by: The Faculty Board of Science and Technology Applies from: week 27, 2011 Entry requirements: Responsible department: Department of Civil and Industrial Engineering Entreprenörskap och affärsutveckling – från idé till marknad Entrepreneurship and Venture Development – from Idea to Market . EXTP05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå) Gäller för: Läsåret 2012/13 .

Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår.

Magisterprogram i entreprenörskap 60.0hp - Uppsala universitet

Affärsutveckling och ledarskap på Hermods är en kurs för dig som vill arbeta med försäljning och inom handeln. Master i Innovation & Entrepreneurship. Entreprenörskap är en kurs för dig som vill få kunskap om vad det innebär att vara en entreprenör och driva Ämne - Entreprenörskap. Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt.

Master affärsutveckling och entreprenörskap

Master i affärsutveckling och entreprenörskap, Utrecht

Entreprenörskap och innovation behövs överallt i samhället. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera.

Gruppen består av forskare från ett flertal olika ämnen, exempelvis strategi, entreprenörskap, ekonomistyrning och marknadsföring. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Ämne - Entreprenörskap.
Hur snabbt får en klass 2 moped gå

Master affärsutveckling och entreprenörskap

Lunds universitet. 4 maj 2015 Parallellt med praktiken på LSV läser hon sin master på Jag har alltid brunnit för affärsutveckling och entreprenörskap, och det var också  9 jun 2017 Han är utbildad i molekylär bioteknik i Uppsala och har även en master i affärsutveckling och entreprenörskap från Chalmers och Göteborgs  180 hp (teknologie kandidatexamen). Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik förbereder dig framför allt på att  Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering kunskap om strategi, innovation, entreprenörskap, nätverk och hur växande företag hanteras. Det ettåriga magisterprogrammet i entreprenörskap är till för dig som är och affärsutvecklare inom redan existerande företag och organisationer. av programmets alumnnätverk, Uppsala Entrepreneurship Master Alumni. Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring, masterprogram har ett hållbarhetsperspektiv på entreprenörskap och affärsutveckling. Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt tränar dig hantera affärsutveckling och förändringsprocesser från ett ledningsperspektiv.

11 okt 2016 Unik master kombinerar ekonomi, teknik och design Innovation genom Teoretisk fördjupning inom affärsutveckling och entreprenörskap  15 jun 2017 Nyckelord: Affärsutveckling, Entreprenörskap, Inkubator, http://edaincubatortool .org/pdf/Master%20Report_FINALDownloadPDF.pdf. Hämtad  9 jun 2017 Han är utbildad i molekylär bioteknik i Uppsala och har även en master i affärsutveckling och entreprenörskap från Chalmers och Göteborgs  4 maj 2015 Parallellt med praktiken på LSV läser hon sin master på Jag har alltid brunnit för affärsutveckling och entreprenörskap, och det var också  About the programme. In the Master's in Entrepreneurship and Innovation you will learn how to create, develop and exploit business opportunities by starting up   Affärsutveckling och Entreprenörskap. Stadga. Utformningen och innehåll av denna stadga skapades av AE-Styret 13/14, med grund i teknologsektionens  Letar du efter utbildning inom - Företagande / Entreprenörskap, Avancerad nivå Master i företagsledning med inriktning strategi, entreprenörskap och effekt. Q-star & Swea Energi · Affärsutveckling.
Tax invoice australia

Master affärsutveckling och entreprenörskap

Avdelningen för innovation och entreprenörskap erbjuder två mastersprogram, som båda ges på engelska och leder fram till en internationellt erkänd masterexamen. Nedan hittar du kortare information om programmen samt länk till respektive programhemsida där du hittar mer information om innehåll, upplägg, kursplaner samt antagningskrav. Kunskaper om affärsutveckling, organisation och ledarskap samt om entreprenörskap och eget företagande. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster. Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar. Handelshögskolans mastersprogram i entreprenörskap (Knowledge-based Entrepreneurship) är en tvåårig utbildning som ska ge studenterna vetenskaplig och praktisk kunskap inom entreprenörskap. Studenterna introduceras till begrepp, metoder och tekniker med potential att utveckla nya företag såväl som att förnya existerande verksamheter.

Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt tränar dig på att identifiera, utvärdera och dra nytta av internationella expansionsmöjligheter. Som en följd av den snabba teknikutvecklingen, digitaliseringen och globaliseringen förändras självklart också behovet av kompetens för att klara av att möta nya kundkrav med hållbara innovationer och nya affärsmodeller. Att utbilda fler inom just entreprenörskap, affärsutveckling och strategi blir därför viktigt. Programmet är utformat för dig som vill anta utmaningar inom affärsverksamhet och samhälle i syfte att utveckla framgångsrika företag och innovationer i en global och föränderlig omvärld. Programmet ger fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om strategi, innovation, entreprenörskap, nätverk och hur växande företag hanteras. Utveckla dina kunskaper och färdigheter i entreprenörskap.
R unexpected string constantVilka Vi Är — SWIDEAS

Massagekliniken Ängemarken 8 c . DM Beauty Clinic Terrassgatan 1 . … 1-årig Master för dig som vill lära dig affärsutveckling, strategi & ledarskap. Matix är en upplevelsebaserad magisterutbildning inom management och entreprenörskap där 30 studenter matchas med 30 företag varje år.


Liberalism and the state

Schema - KronoX Web

Är du duktig på att se verksamheter ur ett större perspektiv och är innovativ som person är det ett plus.

Borås INK Affärsutveckling för entreprenörer med innovativa

Vi ska testa och vidareutveckla metoder för att använda mångfald som ett redskap i utbildningar i entreprenörskap och affärsutveckling. 4.3 Strategisk påverkan Vi ska genom opinionsbildning och andra riktade kommunikationsinsatser bidra till att förändra attityder och beteende vad gäller Entreprenörskap, mångfald och affärsutveckling. Vi erbjuder ett brett urval av kurser i entreprenörskap för studenter från alla fakulteter.

Här nedanför har vi samlat olika distansutbildningar inom affärsutveckling – allt för att göra ditt val lite enklare! Entreprenörskap och affärsutveckling. Ett UF för alla – nätverk och företagande från skola till verklighet. Genom Ung Företagsamhets utbildningar får Utbildningarna passar dig som är intresserad av företagande, innovation, entreprenörskap och projektledning. Är du duktig på att se verksamheter ur ett större perspektiv och är innovativ som person är det ett plus. Vanliga affärsutvecklingsutbildningar är: Affärsutveckling och ledarskap; Affärsutveckling inom turim och besöksnäringen Matix är en upplevelsebaserad magisterutbildning inom management och entreprenörskap där 30 studenter matchas med 30 företag varje år. Två dagar per vecka spenderar studenterna i våra partnerföretag där de applicerar den kunskap de lär sig i skolan direkt i skarpt läge.