Pressklipp RNS

3734

Inte läge att avkriminalisera - Skaraborgs Allehanda

I Sverige är ett argument att avkriminalisering kan leda till ökat narkotikabruk, hur ser ni på det? – Det ligger ett omfattande faktaunderlag bakom detta förslag. Väldigt lite tyder på att en avkriminalisering kommer att öka droganvändningen enligt de erfarenheter som finns i andra länder, till exempel Portugal. Allt fler europeiska länder överväger avkriminalisering av eget bruk och innehav av narkotika. I Norge bestäms frågan av stortinget under våren. Förslaget har lagts av den högerstyrda regeringen och syftar till att ändra politiken från ”straff till hjälp.” Även i Sverige höjs en mängd röster för att utreda frågan – men det är inte den enda reformen som kan rädda liv. Avkriminaliseringen är varken en slutgiltig lösning på ettkomplicerat problem eller ett ineffektivt farthinder i missbrukarnasväg, men är dock, enligt João, ett steg i rätt riktning.

  1. D uke chord
  2. Hornbach fönster

Den här diskriminerande lagen måste avskaffas för att Sverige ska komma i fas med resten av den moderna världen och fullt ut tillämpa den internationellt vedertagna principen om skademinimering. I samband med Socialutskottets yttrande om en utvärdering av den svenska narkotikapolitiken har debatten om avkriminalisering av personligt bruk av narkotika blossat upp i Sverige. De som förespråkar avkriminalisering hänvisar gärna till siffror från Portugal eller Nederländerna. Avkriminalisera Cannabis eller AKC som det förkortas är Sveriges största sammanslutning av människor intresserade av drogdebatten. Vi samlar folk som vill diskutera cannabis och stigma kring droger.

av: Ted Goldberg professor, Högskolan i Gävle Enligt den dominerande förklaringsmodellen i Sverige är problematisk konsumtion av narkotika huvudsakligen ett resultat av drogernas biokemiska (beroendeframkallande) egenskaper.

Attityder i fråga om avkriminalisering och legalisering av

missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och samtidig svår psykisk. Förespråkare för denna inriktning menar också ofta att narkotikaanvändning bör Avkriminalisering och andra åtgärder för att minska diskrimineringen och  Drogpolitik. En del EU-länder har avkriminaliserat innehav och missbruk av även tunga narkotika medan Sverige hållit fast vid en restriktiv linje  När jag har sagt att jag inte har för avsikt att föreslå en avkriminalisering, har det tolkats I Sverige har vi stränga straff för narkotika, kanske hårdast i hela EU. tidigare folkpartistisk riksdagsledamot, drog han igång ett nytt projekt: Liberaldemokraterna, som bland annat vill avkriminalisera narkotikabruk och riva upp  Avkriminalisering av mindre narkotikainnehav i Portugalhar lett till I ländersom Sverige blir ansvaretdessutom särskilt stort på grundav det extremt höga pris  Om sträng narkotikapolitik faktiskt fungerade, så skulle USA och Ryssland varför är då konsumtionen lägre i Portugal, femton år efter avkriminaliseringen?

Avkriminalisering narkotika sverige

Är Norges narkotikapolitik rätt väg att gå? - Sveriges Radio

I Norge bestäms frågan av stortinget under våren. Förslaget har lagts av den högerstyrda regeringen och syftar till att ändra politiken från ”straff till hjälp.” Även i Sverige höjs en mängd röster för att utreda frågan – men det är inte den enda reformen som kan rädda liv. avkriminalisering av eget bruk av narkotika beskrevs vara att det skulle kunna bidra till en normalisering av narkotika, som i sin tur skulle kunna innebära att fler testar och därmed brukar narkotika. En annan nackdel som belystes var att en eventuell avkriminalisering skulle kunna innebära att det blir svårare att upptäcka Den statliga utredningen ”Rusreform – från straff till hjälp” föreslår en total avkriminalisering av eget bruk och mindre innehav av narkotika. Regeringspartierna Høyre, Venstre och Kristelig Folkeparti vill göra verklighet av utredningens förslag. Vad har Sverige för inställning till ”harm reduction” eller skademinskning?

I stället för att verka preventivt, alltså i förebyggande syfte, har den inte hindrat En avkriminalisering av ringa narkotikabrott skulle innebära att det inte längre är straffbart att bruka narkotika eller att inneha en mindre mängd narkotika för eget bruk.
Die kunst der fuge bwv 1080

Avkriminalisering narkotika sverige

Detta välkomnas av de flesta, men oenigheten kring var problemet ligger kvarstår, vilket blev tydligt när socialminister Lena Hallengren klargjorde att frågan om så kallad ”avkriminalisering” av missbruket inte kommer att ingå i utvärderingen. Folkhälsomyndigheten: Utvärdera avkriminalisering Posted on 2020-05-04 2020-11-04 Author Cannabis.se Comments(2) Idag släppte Folkhälsomyndigheten flera rapporter som ska ligga till grund för arbetet med den nya ANDT-planen som börjar gälla 2021. Under hösten ska både Centerpartiets partistämma och Liberalernas landsmöte behandla förslag som berör avkriminalisering. Centerpartiets styrelse är eniga, medan frågan delar Liberalerna.

Liberalernas socialpolitiska arbetsgrupp föreslår att partiet ska jobba för att avkriminalisera bruk av narkotika. Frågan ska tas upp på partiets landsmöte den 11 november. En så kallad I Norge har en politisk majoritet enats om att avkriminalisera narkotika. Vi menar att Sverige bör genomföra den minst skadliga lösningen av narkotikaproblematiken och genomföra den avkriminalisering med betoning på effektiv missbruksvård som FN och WHO rekommenderar. Vi yrkar på att narkotika för eget bruk avkriminaliseras. /Text från Vad händer om vi legaliserar narkotika? av: Ted Goldberg professor, Högskolan i Gävle Enligt den dominerande förklaringsmodellen i Sverige är problematisk konsumtion av narkotika huvudsakligen ett resultat av drogernas biokemiska (beroendeframkallande) egenskaper.
Fem ar gifta

Avkriminalisering narkotika sverige

Avkriminalisera det egna bruket av narkotika i Sverige. Den svenska narkotikapolitiken fungerar inte. I stället för att verka preventivt,  26 mar 2020 Varje år dör cirka 600 personer i Sverige till följd av narkotikamissbruk. Vi tillhör de länder i 25 feb 2021 LEDARE.

[1] Den aktuella handlingen kan ha medfört böter eller fängelse, i vissa länder till och med dödsstraff.. Det finns flera anledningar till att en avkriminalisering sker. Exempelvis kan handlingen inte längre ses som klandervärd, eller också menar man att Hur ser sambanden ut mellan avkriminalisering och konsumtionsökning. Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt Center, försöker analysera sambanden utifrån utredningen om norska rusreformen som är ute på remiss. De studier som hänvisas till i utredningen visar sig dock flera vara begränsade och peka åt helt olika håll.
Naturbruksgymnasiet blekinge
De ska få Sverige att avkriminalisera drogbruk - VICE

Det restriktiva förhållningssättet mot narkotika i Sverige är väl förankrat och har länge varit  Allt fler europeiska länder överväger avkriminalisering av eget bruk och Tanken på att tre personer dör av narkotika varje dag i Sverige är  I ett avkriminaliserat samhälle kan missbrukare vara ärliga gentemot vården utan att riskera straff när de berättar sanningen om sitt narkotika bruk. Det är på detta  DEBATT. Avkriminalisera det egna bruket av narkotika i Sverige. Den svenska narkotikapolitiken fungerar inte. I stället för att verka preventivt,  Vi behöver diskutera avkriminalisering av eget bruk, säger föreslog Sveriges kommuner och regioner att narkotikastrafflagen ska utvärderas.


Larare lon sverige

Avkriminalisering i Sverige - Föreningen Tryggare Ruspolitik

Det finns flera anledningar till att en avkriminalisering sker. Exempelvis kan handlingen inte längre ses som klandervärd, eller också menar man att Hur ser sambanden ut mellan avkriminalisering och konsumtionsökning. Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt Center, försöker analysera sambanden utifrån utredningen om norska rusreformen som är ute på remiss. De studier som hänvisas till i utredningen visar sig dock flera vara begränsade och peka åt helt olika håll.

Även Sverige bör avkriminalisera narkotika Jesper

קבוצה ‏ציבורית‏ SVERIGE KOMMER MÖTA OSS I AVKRIMINALISERING SLOPA RINGA NARKOTIKABROTT. En del av utredningen av den höga narkotikadödligheten i Sverige bör utvärdera I Portugal har man till exempel valt att avkriminalisera bruket av narkotika. Sverige har under årtionden bedrivit en narkotikapolitik som tydligt avvikit från den behandling än när avkriminaliseringen genomfördes och färre dör i  En avkriminalisering av narkotika är därför knappast lösningen. Exemplet med fentanyl visar att rättsvårdande myndigheter kan göra skillnad när  Norge väntas i närtid fatta beslut om att reformera sin narkotikalagstiftning, i riktning mot avkriminalisering av eget bruk och mindre innehav.

– Det här är en avkriminaliseringsreform, inte en legaliseringsreform. Det kommer…. I ett inlägg i NA 26 mars föreslår Martha Wicklund att Sverige avkriminaliserar användning av narkotika.