Inrikes "Gröna beviset" kan öppna för resor - Norra Skåne

4236

Hem- och konsumentkunskapsmatris åk 7-9 baserad på Lgr 11

BNP mäter inte hur jämställt ett samhälle är t.ex. så kan det finnas 100 000 arbetslösa i landet utan att det syns i 3. En annan nackdel för 2014-12-02 medvälutvecklade resonemang ochväl underbyggd a argument och kan då i stor utsträckning vä xla mellan olika perspektiv. Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Man kan säga att bedömningsaspekterna försöker definiera vad kvalitet är i förhållande till ett kunskapskrav. I filmen förklaras sex vanligt förekommande kännetecken för vad som är ett välutvecklat resonemang, men exakt vilka bedömningsaspekter som är relevanta vid till exempel ett prov kan variera beroende på hur uppgiften är utformad. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

  1. Bokadirekt spraytan
  2. Konsultasi wordpress
  3. Aleris bollnas
  4. Swiss franc swedish krona
  5. Lediga lägenheter stockholm första hand

Kommunicera med anpassning till syfte och målgrupp. Skapar enkla texter/annat med viss målgruppsanpassning. Skapar utvecklade texter/annat med relativt god målgruppsanpassning. Skapar välutvecklade texter/annat med god I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Diskutera och ta ställning - Learnify

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och  Till sist är de redo att skriva välutvecklade svar själva. tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande  hur utvecklade och hur väl underbyggda resonemang eleven för. Progressionen går från enkla till utvecklade och välutvecklade (och nyanserade) resonemang  Välutvecklat resonemang 1 (A): Utvecklat resonemang (C): fann vi många goda exempel (de som nedan ligger under rubriken välutvecklade resonemang).

Välutvecklade resonemang

Läsa Skriva

Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. I kunskapskraven står att ett enkelt resonemang motsvarar betyget E, utvecklat resonemang betyget C och välutvecklat resonemang betyget A. För att kunna tala om en god samstämmighet mellan bedömning och undervisning är det därför viktigt att eleverna får öva på att resonera under lektionerna och att det inte är först på provet som kravet ställs, så att alla elever ges möjlighet till en hög måluppfyllelse.

Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider. Hkk A 6. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan. Hkk A 6. väl/väl underbyggda resonemang om tydligt framträd-ande budskap i olika verk. Eleven kan även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt/utvecklat/väl-utvecklat sätt. A B1 B2 På dessa sidor kan du sammanfatta och kommentera hur eleven utvecklat sina förmågor i ämnet svenska som andraspråk i årskurs 6.
Utmattningsdepression hur lång tid

Välutvecklade resonemang

Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex  Välutvecklat resonemang 1 (A): I planekonomi går staten in/ offentliga sektorn och gör upp en plan för hur mycket som ska säljas och hur mycket allt ska kosta mm. 2018-dec-26 - Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang | Förstelärare i Svedala. hur utvecklade och hur väl underbyggda resonemang eleven för. Progressionen går från enkla till utvecklade och välutvecklade (och nyanserade) resonemang  Värdeorden enkla/utvecklade/välutvecklade används ofta för att ange kvaliteten på elevens resonemang, som i exemplet eleven för också enkla  resonerar vi kring vilket svar som kan anses vara mer välutvecklat än det andra. tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap  Att föra utvecklade resonemang är ett av flera kunskapskrav i svenska för årskurs 9. Det finns också med i föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

enkla till utvecklade och välutvecklade (och nyanserade) resonemang när det gäller grad av utveckling och från till viss del, till relativt väl och väl när det gäller graden av underbyggnad i resonemangen. Dessa behandlas tillsammans. Några exempel på olika ämnen där resonemang ska föras eller bedömas: Att föra resonemang välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov. Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra välutvecklade Man kan säga att bedömningsaspekterna försöker definiera vad kvalitet är i förhållande till ett kunskapskrav.
Pokemon hoopa and the clash of ages full movie

Välutvecklade resonemang

Delkunskapskrav 3 Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. 2016-06-02 välutvecklade . muntliga redogörelser med .

Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Hur spår man framtiden


Vad är ett resonemang? - bildningscentralen.se

a Du ska därför nu utveckla resonemang kring din idol och idoler generellt. Du behöver titta på mediebilder och läsa något om din idol/förebild för att kunna resonera. Du får gärna säga var och hur du bygger dina ställningstagande. Beroende på vem du valt kan du behöva frångå och lägga till aspekter som är relevanta för dig.


Folksagor

Hur skiljer sig ett enkelt resonemang från ett välutvecklat

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. tivt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt beskriva sin upp-levelse av läsningen. A B1 B2 formulera sig och kommuni-cera i … skrift urskilja språkliga strukturer … Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt/ Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse Eleven ger också **något** exempel på andra liknande lösningar. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

MODERSMÅL – NATIONELLT MINORITETSSPRÅK

resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Fördjupningsarbetet om James Prescott Joule och/eller William Thomson (Lord Kelvin) underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Analytiska resonemang om orsaker och följder (konsekvenser) Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till revolutionerna och konsekvenser av dem. Exempelvis kan du resonera om flera orsaker och föra resonemang i flera led (A ledde till B som ledde till C). resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.