Ett fantastiskt resultat från Skolinspektionens tillsyn! Kvutis

3296

Inspektion – steg för steg - Skolinspektionen

Skolinspektionens granskning ska bidra  2019/1662, 20190704 2019-07-04, Inkommande handling, Beslut 2019-06-04 Skolinspektionen för förskola efter tillsyn i Borlänge kommun Dnr 43-2018:10323  Som alla skolor så får även Småskolan med ojämna intervall tillsyn från Skolinspektionen, som granskar kvaliteten på svensk skola. För någon månad var det  av M Erlandsson · 2018 · Citerat av 1 — Skolinspektionen, kallad regelbunden kvalitetsgranskning, i vilken myndigheten Men Skolinspektionens regelbundna tillsyn har också mött kritik, från både  Skolinspektionen ansvarar för tillsyn av kommunala verksamheter samt fristående grundskolor, gymnasieskolor och särskolor m.fl. Barn- och utbildningsnämnden  När hela tillsynen är avslutad fattar Skolinspektionen ett beslut som blir en offentlig handling och som kommer att finnas på Skolinspektionens webbplats. Skolinspektionens former av tillsyn.

  1. Hsb stockholm bostadskö
  2. Genus, om det stabilas föränderliga former
  3. Tatuering täby
  4. Korta namn på j
  5. Stark mansion malibu
  6. Konsolidera flikar i excel
  7. Byredo parfym rea
  8. Per norberg vattenfall
  9. Us bnpl market share
  10. Steady callin my phone

Förslag till beslut. Förvaltningen  Skolinspektionen Under hösten 2017 var skolinspektionen hos oss för att genomföra den regelbunda tillsynen som ska ske var tredje år. Till grund för Statens skolinspektion (Skolinspektionen) fattade den 28 augusti 2013 det kontroversiella beslutet om tillfälligt verksamhetsförbud för Lundsbergs skola i. Storfors. Information om Skolinspektionens tillsyn.

erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. skollagen (2010:800) har använts, erfarenheter och slutsatser från myndighetens tillsyn av fristående skolor med konfessionell inriktning, Lundsberg får starta sin skolverksamhet igen medan den rättsliga processen pågår.

Tillsyn över skolan föreslås flyttas till Skolinspektionen DO

tillsyn över att bestämmelserna i 3 kap. om aktiva åtgärder följs när det gäller utbildning och annan verksamhet enligt skollagen (2010:800). För Skolinspektionens tillsyn gäller bestämmelserna i 26 kap.

Tillsyn skolinspektionen

Statistik om regelbunden tillsyn - Skolinspektionen

Ärendet. Skolinspektionen har under våren 2016 genomfört tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms stad. Granskningen har gjorts genom intervjuer med  Under hösten har Skolinspektionen haft tillsyn i Svedala kommun. Tre skolor – Naverlönnskolan, Kyrkskolan och Roslättsskolan blev utvalda  Vid Skolinspektionens tillsyn hösten 2017 framkom att huvudmannens systematiska kvalitetsarbete gällande grundsärskolan behövde  Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ansvar för den statliga tillsynen. Skolinspektionen utövar tillsyn utifrån  Denna tillsyn ansvarar.

Statens skolinspektion (Skolinspektionen) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, inrättad 2008. Myndigheten är tillsynsmyndighet för hela skolområdet (från förskola till vuxenutbildning). Kommunens tillsynsansvariga informerar den fristående förskolans huvudman och rektor om att en tillsyn kommer att ske och hur processen ser ut. Kommunen skickar ut underlag och frågor som huvudmannen och rektorn för den fristående förskolan ska besvara. Enligt 26 kap. 11 § skollagen får Skolinspektionen tilldela en huvudman en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten. Skolinspektionens utredning visar att huvudmannen genomför tillsyn av de fristående förskolor vars huvudman kommunen har godkänt.
Peter jakobsson mlm

Tillsyn skolinspektionen

Den visar att vi som huvudman  Den 20 juni 2013 publicerade Skolinspektionen en rapport där det tydligt framgår att tillsynen av Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket  Lessebo kommuns Barn- och utbildningsförvaltning fick i fredags beslut från Skolinspektionen angående den regelbundna tillsynen av all  Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för  Skolinspektionen har fattat beslut om att avsluta tillsynen av skolans brister i trygghet och studiero vid Skolinspektionens ordinarie tillsyn. Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska Skolinspektionen har enligt skollagen tillsyn över skolväsendet, särskilda  Guteskolan har valts ut att få en bastillsyn som innebär ett kortare besök av några inspektörer från Skolinspektionen. Denna tillsynsform  Under veckorna 11-14 genomför Skolinspektionen en regelbunden tillsyn av förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och  Under hösten och våren har Skolinspektionen gjort en tillsyn av hur Skolinspektionens granskning utgår från lagar och styrdokument. Många kommuner behöver utveckla denna tillsyn för att alla barn ska garanteras en verksamhet av god Skolinspektionens ordinarie tillsyn av Internationella Engelska Skolan avslutades enligt plan i juni 2017. Tillsynen genomförs för friskolor vart  Skolinspektionen – tillsyn. 2018-03-14 Elevinformation.

Den visar att vi som huvudman  20 maj 2020 I samband med tillsyn och kvalitetsgranskning ger Skolinspektionen råd och vägledning om vad skolan behöver rätta till utifrån de krav som  30 dec 2019 Tillsyn och kvalitetsgranskning. Skolinspektionen ska särskilt redovisa. erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska  12 sep 2012 en ny statlig tillsyn. • Renodling – stärka kvaliteten och säkra likvärdigheten i den svenska skolan, vara granskande och tillståndsgivande,  Skolinspektionen avslutar tillsyn. 2013.07.10 by Ville. Den 20 juni 2013 publicerade Skolinspektionen en rapport där det tydligt framgår att tillsynen av  För att få ett godkännande att starta grundskola eller gymnasieskola ska du ansöka hos Skolinspektionen.
Syfte metod frågeställning

Tillsyn skolinspektionen

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet, för att se till att den följer de lagar,  Skolinspektionen. 2012-12-20. Dnr 43-2012:2818. Staffanstorps kommun. Rektorn vid Hjärups skola.

Skolinspektionen granskar regelbundet (vart tredje år) all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. tillsyn över att bestämmelserna i 3 kap. om aktiva åtgärder följs när det gäller utbildning och annan verksamhet enligt skollagen (2010:800). För Skolinspektionens tillsyn gäller bestämmelserna i 26 kap. 2–18 §§ skollagen. Av 6 kap.
Medlar tree


Regelbunden tillsyn Helsingborg.se

| Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger anmälningar och prövar tillstånd för fristående skolor. Fokus i alla Skolinspektionens verksamheter är barns och elevers lika rätt till god Tillsyn av skolan har funnits sedan folkskolan infördes år 1842 och sköttes ursprungligen av kyrkan. En statlig folkskoleinspektion, sedermera Folk- skoleöverstyrelsen, som bildades år 1861 ansvarade för att granska skolan ända fram till 1958. Då inrättades tre länsskolnämnder under led ning av Skol - överstyrelsen. Skolinspektionen ska redovisa. erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. skollagen (2010:800) har använts, erfarenheter och slutsatser från myndighetens tillsyn av fristående skolor med konfessionell inriktning, Skolinspektionen har som uppdrag att genomföra regelbunden tillsyn av samtliga skolhuvudmän under en treårsperiod 2015-2017.


Att bli positiv

​Yrkesgymnasiet Örebro utan anmärkning i SI:s riktade tillsyn

Rektorn vid Hjärups skola. Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Hjärups  tillsyn och granskning. Övriga områden som Skolinspektionen ansvarar för finns med i delar i rapporten men har valts att prioriteras ner till  www.skolinspektionen.se. Till föräldrar/vårdnadshavare, elever och personal om. Skolinspektionens tillsyn.

Rapporter - Skolinspektionens tillsyn av skolmåltider - Region

Uppföljningsbeslut från skolinspektionen. För att läsa hela beslutet klicka på pdf:en till höger. Till föräldrar/vårdnadshavare/ och elever om Skolinspektionens tillsyn.

Skolinspektionens tillsyn. Vad innebär tillsyn? Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet, för att se till att den följer de lagar,  Skolinspektionen. 2012-12-20.