Transkulturell psykiatri : kliniska riktlinjer för utredning och

1657

Transkulturell omvårdnad - DiVA

Det finns brister i kommunikation, kunskaper och i att stödja traditioner, därför behövs mer forskning i ämnet, främst i form av kvalitativa studier som undersöker sjuksköterskors och vårdpersonals erfarenheter av transkulturell … Download Citation | On Jan 1, 2007, Sima Gavanlooi published Transkulturell omvårdnad | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Sjuksköterskors transkulturella omvårdnad - ur ett maktperspektiv Sammanfattning Bakgrund: Dagens samhälle blir alltmer mångkulturellt, vilket medför att vårdpersonal i stor utsträckning möter patienter från andra kulturer i sitt arbete. Missförstånd kan lätt uppstå om transkulturell omvårdnad ur ett holistiskt och individualiserat perspektiv där hänsyn tas till patienters kulturella ursprung. Sjuksköterskors kunskap om transkulturell omvårdnad är överlag bristfällig och det behövs mer utbildning i området. Kommunikationssvårigheter var den … 2.2 Transkulturell omvårdnad I föreliggande litteraturöversikt görs en belysning av den transkulturella omvårdnadens betydelse i vårdmötet. En persons kultur är dynamisk och förändrar ständigt personens fysiologiska och psykologiska perceptioner (Smith, 2013). Kultur beskrivs som en del av individen (Tavallali, Kabir & Jirwe, 2014). Sjuksköterskans transkulturella omvårdnad 1557 visningar uppladdat: 2007-01-01.

  1. Iphone 5 s plånboksfodral
  2. El tiempo en suecia
  3. Gifta sig med kusin
  4. Problemformulering engelska uppsats

Transkulturell omvårdnad : en litteraturöversikt by Kerstin Gebru( Book ) 2 editions published in 1996 in Swedish and held by 3 WorldCat member libraries  Transkulturell Omvårdnad Information. Ta en titt på Transkulturell Omvårdnad samling av bildereller se relaterade: Transkulturell Omvårdnad Leininger (2021) and  psykiatrisk vård upplever vårdandet inom ramen för ett transkulturellt möte Inom omvårdnad kan åtta viktiga barriärer för transkulturell kommunikation urskiljas:. av LJ Budd · 2010 — saknar en specifik utbildningsplan för transkulturell omvårdnad (Pinikahana, Manias den transkulturella omvårdnaden som ett stort område inom vården som  Denna studie är en del av etikprojektet ”Vi bryr” som är initierat av Helsingfors universitetssjukhus (HNS). Avsikten med studien var att belysa centrala faktorer i  transkulturell omvårdnad. -sammanställa likheter och skillnader i kvantitativa och kvalitativa studier med utgångspunkt ur forskningsprocessen med fokus på  Den snabba globala migrationen kräver att sjuksköterskan har goda kunskaper för att kunna utföra Transkulturell omvårdnad. Syftet med studien var att  Kultur, etnicitet och transkulturella möten · Familjen i olika samhällen · Barnuppfostran i interkulturellt perspektiv · Att möta ensamkommande  Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens som utvecklats av författaren under namnet  Läs om Transkulturell Omvårdnad samling av fotonoch även Transkulturell Omvårdnad Leininger också Transkulturell Omvårdnad Teori [år 2021]. Sjuksköterskans upplevelser av den transkulturella vårdrelationen - en omvårdnad med subteman avsaknad av utbildning i transkulturell omvårdnad och att  Infibulation, Kulturell kompetens,VAUDE herr,Living Kitzb체hel Pojkar Slip-on med sidogummi l책ga tofflor, Transkulturell omvårdnad  har betydelse för att genomföra transkulturell omvårdnad?: en litteraturöversikt Dakota formbar West filt för män, Transkulturell omvårdnad  Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap; Utbildningsområde: Vårdområdet, 75% transkulturell omvårdnad i ett livscykelperspektiv; beskriva socioekonomiska,  Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner  Transkulturell omvårdnad : att bemöta patienters kulturella behov : en litteraturstudie.

finns stora skillnader i tillgång till och kvalitet på sjukvården till dessa grupper.

Transkulturell Omvårdnad

I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori. Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och omvårdnad och är författare till boken "Transcultural nursing: concepts, theories, and practices", i vilken hon 1974 presenterar sin transkulturella omvårdnadsteori.

Transkulturell omvardnad

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV - DiVA

transkulturell omvårdnad, professionell omvårdnad, kulturkongruent omvårdnad language Swedish id 2525284 date added to LUP 2012-05-04 14:25:30 date last changed 2015-12-14 13:21:11 Syftet med studien var att identifiera vilken specifik kunskap som sjuksköterskan behöver för att ge god omvårdnad till den muslimska patienten, då främst i det palliativa skedet. Genom en litteraturstudie granskades åtta vetenskapliga artiklar med generellt fokus på transkulturell omvårdnad, i synnerhet omvårdnad till muslimer. Transkulturell omvårdnad : en litteraturöversikt / Kerstin Gebru. Gebru, Kerstin (författare) Publicerad: Malmö : Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan, 1996. Svenska 76 s. Serie: Pedagogisk-psykologiska problem, 0346-5004 ; 617. Bok. transkulturell omvårdnad för att med kunskaperna utveckla den egna framtida professionen och verksamheten (Axelsson 2008).

View/Open - Malmö högskola. bild.
Traktor kort dispens

Transkulturell omvardnad

terskan har kunskap om transkulturell omvårdnad (Gebru & Willman, 2002). Före 1950-talet var konceptet kultur och omvårdnad mindre studerat och det ansågs inte ha en central roll inom sjukvården. Idag är transkulturell omvårdnad ett eget ämne och ett självständigt begrepp (Leininger, 2002). Behovet av transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad är hur professionell omvårdnad interagerar med begreppet kultur.

del av ett sammanhang, en kulturvarelse. hälsa. baseras på ens bakgrund, olika i olika kulturer. sjuksköterskan. lyhörd  TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD. advertisement. Hälsa och samhälle TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD EN LITTERATURSTUDIE OM DE  av J Almqvist · 2019 — Title, Transkulturell omvårdnad : En litteraturstudie som belyser Kulturell kompetens; Kulturell medvetenhet; Nursing; Omvårdnad.
Die kunst der fuge bwv 1080

Transkulturell omvardnad

För att kunna ge en god transkulturell omvårdnad måste vården individ anpassas på ett holistiskt sätt för att … transkulturell omvårdnad. Till detta krävs en kulturell kompetens hos vårdpersonalen. Det finns brister i kommunikation, kunskaper och i att stödja traditioner, därför behövs mer forskning i ämnet, främst i form av kvalitativa studier som undersöker sjuksköterskors och vårdpersonals erfarenheter av transkulturell … Download Citation | On Jan 1, 2007, Sima Gavanlooi published Transkulturell omvårdnad | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Sjuksköterskors transkulturella omvårdnad - ur ett maktperspektiv Sammanfattning Bakgrund: Dagens samhälle blir alltmer mångkulturellt, vilket medför att vårdpersonal i stor utsträckning möter patienter från andra kulturer i sitt arbete. Missförstånd kan lätt uppstå om transkulturell omvårdnad ur ett holistiskt och individualiserat perspektiv där hänsyn tas till patienters kulturella ursprung. Sjuksköterskors kunskap om transkulturell omvårdnad är överlag bristfällig och det behövs mer utbildning i området.

The aim of this study was to explore Swedish district nurses' experiences of transcultural meetings and what ethical - analysera och redogöra för transkulturell omvårdnad i samband med omvårdnad av äldre personer - analysera och redogöra för etiska aspekter i omvårdnadsarbetet av äldre personer vid ohälsa - redogör för datainsamling, analysera, identifiera och planera omvårdnadsåtgärder, mål och utvärdering av omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Planering av transkulturell omvårdnad. För att mer optimalt kunna planera vården utifrån ett transkulturellt perspektiv kan man tänka sig följande struktur för insamling av fakta [3,13,35]: Samla in allmän information för att få en helhetsbild av personen och situationen. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer.
Hyreslagen andrahandsuthyrning uppsägningstid
TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD - DiVA

eng. ageism) Transkulturell omvårdnad . Den pedagogiska grundsynen på programmen, som på … 2018-03-08 området transkulturell omvårdnad. Nyckelord: etik, transkulturella möten, primärvård, kulturell kompetens, distriktssköterska ABSTRACT To work with a culturally diverse population has proven to be a challenge. The aim of this study was to explore Swedish district nurses' experiences of transcultural meetings and what ethical - analysera och redogöra för transkulturell omvårdnad i samband med omvårdnad av äldre personer - analysera och redogöra för etiska aspekter i omvårdnadsarbetet av äldre personer vid ohälsa - redogör för datainsamling, analysera, identifiera och planera omvårdnadsåtgärder, mål och utvärdering av omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Planering av transkulturell omvårdnad. För att mer optimalt kunna planera vården utifrån ett transkulturellt perspektiv kan man tänka sig följande struktur för insamling av fakta [3,13,35]: Samla in allmän information för att få en helhetsbild av personen och situationen.


Friskrivning dolda fel

Gebru, Kerstin [WorldCat Identities]

av EN ENKÄTSTUDIE · 2007 — Nyckelord: Enkät, kommunikation, patient, sjuksköterska, transkulturell omvård- nad. Page 3. 3. THE NURSE´S. TRANSCULTURAL CARE. hälsa och sjukdom. Kunskap och förståelse om kulturella värderingar är grunden för en optimal omvårdnad.

Titel - Lunds universitet

Det är detta som Leninger (1991) kallar för transkulturell omvårdnad. SammanfattningSyftet med studien var att beskriva och belysa vilka faktorer som är av betydelse i sjuksköterskans omvårdnad och möte med patient med en annan kulturell bakgrund än sjuksköterskans e Genom Leininger startade transkulturell omvårdnad som en teori om mångfald och universalitet för kulturell vård. Transkulturell omvårdnad grundades 1955 till 1975. 1975 förfinade Leininger specialiteten genom att använda begreppet soluppgångsmodell.

Invandringen sker i Sverige i allt större utsträckning, och till följd av det ställs högre krav på den transkulturella omvårdnaden. Nya krav ställs på vårdpersonalen i deras arbete. Transkulturell omvårdnad Elg, Henrik and Ydrefelt, Albin Department of Health Sciences. Mark; Abstract Under praktik inom primärvård observerade uppsatsförfattarna att invandrare fick sämre information än svenskar.