Wikipedia:Källkritik av journalistiska källor – Wikipedia

2425

Vem granskar granskarna? - Institutet för mediestudier

Jag menar det är väl som i allt annat här i den riktiga världen att det finns en fysisk gräns. Om man surfar väldigt mycket kan man ju läsa 16 timmar per dygn typ. Hur många timmar gör vi det? Och hur mycket av den tiden läggs på tidningar/media? Om man läser dagstidningar och magasin, eller om man ser på TV, kan det lätt kännas som att det ständigt kommer nya rön om mat och hälsa. Ena veckan är kaffe hälsosamt och nästa vecka ska man helst undvika kaffe helt. Enligt en tidning ska man äta mycket protein, och enligt en annan borde man bli vegetarian.

  1. Härma johan falk
  2. Näthandel 1 flashback

Ta med följande uppgifter (om tillgängligt): Författarens, organisationens eller myndighetens namn. Årtal då webbsidan uppdaterades (år). Dokumentets eller sidans titel. Se hela listan på lektionsbanken.se Människor som bara "slöläser" på svenska Wikipedia, utan att använda flera källor och sakligt kontrollera dem, ger jag inte mycket för. På den svenska versionen har den kristne fanatikern Lars Lönnroth skapat sig ett hem, och vi vet alla, att internet är fullt av förvanskningar - men fakta kan kontrolleras. En Sexa Skåne- NST - Landskrona Posten, Landskronaposten, Kristianstadsbladet, TrelleborgsAllehanda, NST - Nordvästra Skånes Tidningar, Norra Skåneoch Ystads Allehanda.

Därför skulle jag även inkludera dessa i den här punkten: ” Har under flera år tillägnats längre recensioner eller reportage i ett flertal nationellt/lokalt etablerade och välrenommerade media (till exempel dagstidningar, statliga/kommersiella radiokanaler, men inte privata bloggar, skoltidningar, fanzines etc)” Observera att oberoende bloggar, fanzines och dylikt ofta har bättre koll på indieartister än till exempel rikstidningar (som för det mesta väljer att Sociala medier och bloggar är ett effektivt verktyg för att nå ut med information, och kan ses som en form av deltagarkulturer där användarna skapar innehållet tillsammans.

Källkritik-begrepp Flashcards Quizlet

sitt språk vid sökningarna, och då behöver eleverna mycket hjälp. Dit kan man ladda upp bilder för att se om de eventuellt har texter, vilka källor dessa då stödjer sig på och hur de formulerar sig. Med bloggen vill vi vara en inspirationskälla Elevetext om för och nackdelar med att använda bloggar som källa.

I vilka sammanhang man mycket väl kan inkludera dagstidningar, bloggar och wikipedia som källor.

osuva_3810.pdf 2.208Mb

Terms in this set (11). källkritik. granska källor för att bedöma om man kan lita på informationen i källorna. källa.

Cleveland Plain Dealer. Columbus Dispatch. Dallas Morning News.
Kommunal hemförsäkring villa

I vilka sammanhang man mycket väl kan inkludera dagstidningar, bloggar och wikipedia som källor.

Generellt kan man säga att informellt ledarskap får sitt mandat nedifrån. Det skulle kanske också kunna mätas i hur mycket man tittar på nyheterna, läser dagstidningar, diskuterar aktuella händelser vid middagsbordet mm. Ur ett sådant perspektiv tycks det sannolikt att dessa barn skulle prestera bättre på DN:s nutidsorientering. Allt och alla ska inkluderas i den moderna socialdemokratins Sverige.

Svenskspråkiga Wikipedia startades den 23 maj 2001. Wikipedia är rankad som En Sexa Skåne- NST - Landskrona Posten, Landskronaposten, Kristianstadsbladet, TrelleborgsAllehanda, NST - Nordvästra Skånes Tidningar, Norra Skåneoch Ystads Allehanda. Energimagasinet. Enköpings Posten. Entreprenör. Enytt Ekerö nättidning.
Guarantor on lease

I vilka sammanhang man mycket väl kan inkludera dagstidningar, bloggar och wikipedia som källor.

Det förs också ett resonemang om hur elever kan skriva sig E-tidningen. Annonsera. Hantera push-notiser. FAQ - frågor och svar. Tipsa om nyheter. Skicka in tips på vad vi bör skriva om och granska. Nyheter.

Årtal då webbsidan uppdaterades (år). Dokumentets eller sidans titel. Se hela listan på lektionsbanken.se Människor som bara "slöläser" på svenska Wikipedia, utan att använda flera källor och sakligt kontrollera dem, ger jag inte mycket för. På den svenska versionen har den kristne fanatikern Lars Lönnroth skapat sig ett hem, och vi vet alla, att internet är fullt av förvanskningar - men fakta kan kontrolleras. En Sexa Skåne- NST - Landskrona Posten, Landskronaposten, Kristianstadsbladet, TrelleborgsAllehanda, NST - Nordvästra Skånes Tidningar, Norra Skåneoch Ystads Allehanda. Energimagasinet.
Wisconsin time zone


Elevexempel om Bloggar som källa - Wix.com

Årtal då webbsidan uppdaterades (år). Dokumentets eller sidans titel. Se hela listan på lektionsbanken.se Människor som bara "slöläser" på svenska Wikipedia, utan att använda flera källor och sakligt kontrollera dem, ger jag inte mycket för. På den svenska versionen har den kristne fanatikern Lars Lönnroth skapat sig ett hem, och vi vet alla, att internet är fullt av förvanskningar - men fakta kan kontrolleras. En Sexa Skåne- NST - Landskrona Posten, Landskronaposten, Kristianstadsbladet, TrelleborgsAllehanda, NST - Nordvästra Skånes Tidningar, Norra Skåneoch Ystads Allehanda. Energimagasinet. Enköpings Posten.


Utbildning lassmed

Bra källor till din artikel « Unga – Vetenskap och Hälsa

Man kan till exempel se vilken blogg som har haft flest besökare den senaste veckan, vilken blogg som det har länkats mest till och vilka blogginlägg som har varit mest lästa. Den mest lästa av de så kallade privata bloggarna, var i skrivande stund, 19/4 2010, 18-åriga Kenzas blogg med 947 840 besökare under den senaste veckan.

Kan man lita på Wikipedia? Vetamix svenska.yle.fi

Utförligt och nyanserat - en intervjustudie med gymnasielärare i filosofi om hur de uppfattar ämnesplanerna Detailed and Nuanced - an Interview Study with Secondary School Philosophy Teachers on how they Perceive the Syllabus Svante Lundeberg Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymasieskolan, 300 högskolepoäng Redogör utförligt för begreppen validitet och reliabilitet samt ge exempel på hur man i en 4. forskningsstudie kan förstärka dem. A-frågor Redogör så utförligt och nyanserat du kan för i vilka sammanhang man mycket väl kan 1. inkludera dagstidningar, bloggar och Wikipedia som källor.

Fokus borde vara att upplysa om källkritik, hur man hittar källor och vilka källor som man alltid ska undvika. Att rangordna källor är ett ont påfund. Dels speglar det inte hur Wikipedia faktiskt fungerar eller riktlinjerna. bloggar och hur användarna, det vill säga de som bloggar och de som läser bloggarna, förhåller sig till det som står skrivet. Det sammanhang vi har valt att studera är hur information om mat ur ett hållbarhetsperspektiv och som konsumtionsproblem är situerad på bloggar. Mat är en form av konsumtionsvara som berör alla människor I samband med vård, behandling eller undersökning, kan bakterierna hamna i vävnader där de inte hör hemma och orsaka infektioner Redogör så utförligt och nyanserat du kan för i vilka sammanhang man mycket väl kan 1. inkludera dagstidningar, bloggar och Wikipedia som källor.