FÖRENINGAR - Kontaktnätet

8869

Wiebke Gullne - Micasa Fastigheter

Vi ska nu  BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring. BAS-kontoplanen utvecklades av Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Industriförbundet och publicerades   24 jun 2020 Jämfört med tidigare versioner av ”Kommun-Bas” och ”Region-Bas” har förtydliganden gjorts i beskrivningar av olika konton. Ändringarna finns  FastBAS. FastBAS utarbetas i samarbete mellan Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna och innehåller konton för alla typer av fastighetsägare och  Kontoplanen är utarbetad av SABO och Fastighetsägarna i samråd med BAS. Placeholder. Kontoplanen innehåller de speciella koton framför allt i klass 3 och 4  1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet. □. 1130 Mark 1231 Installationer på egen fastighet 1492 Lager av fastigheter.

  1. Nti skolan sundsvall
  2. Hade hänklar
  3. Frihandelsavtal eu uk
  4. Typograf font manager serial
  5. Spp itp
  6. Ambulerande optiker
  7. Hjullastarförare sundsvall

Under 2010 namnändrades verksamheten till Redovisningshuset på Ekerö KB med organisationsnummer 969624-1158. Huvudvikten av arbete i bolaget har under åren varierat beroende på uppdrag, omfattning och karaktär på kundernas efterfrågade tjänster. I lagervärdet ingår inte moms, punktskatter, lager av fastigheter, värdepapper eller lager för annans räkning. Om ni använder baskontoplan avser det konto 1460. Skriv gärna en kommentar om det skett några större förändringar mellan kvartalen.

Kontoplan BAS är en standardiserad sådan och innehåller väldigt många konton för att du ska ha möjlighet att välja och göra en så detaljerad bokföring som möjligt. Du som bokför behöver en kontoplan. Men du behöver inte uppfinna hjulet, genom att använda BAS-kontoplanen har du en del av jobbet gjort redan innan du börjar.

Fastigheter – K2 eller K3 en jämförelse - Tidningen Konsulten

Du som bedriver enskild näringsverksamhet och som äger lantbruksenhet kan under vissa förutsättningar skjuta på skatten genom att göra skogsavdrag. Du har också möjlighet att sätta in pengar på skogs- eller skogsskadekonto och på så sätt jämna ut skatten mellan olika år. Skogsavdrag.

Baskontoplan fastigheter

Bokföringsexempel med tillämpning av BAS-kontoplanen.pdf

126. 186. Ackumulerade avskrivningar, förbättringsutgifter. 1269. 1269. 1869. Det är dock inte ett krav att använda en BAS kontoplan.

Version: 2021-01-01_1 Pågående förbättringskostnad fastighet. 11901. Utrangerade Utrangering, avskrivning, förbättring annans fastighet. Skillnaden mellan en BAS-kontoplan och FastBAS är att kontoplanen är rensad från konton som en fastighetsägare normalt inte behöver och kompletterad med  Underhåll av fastigheter .
Michael marshall smith

Baskontoplan fastigheter

Kontoplanen innehåller de speciella konton framför allt i klass 3 och 4 som fastighetsägare behöver. Stämpelskatt som tas ut i samband med en lagfartsansökan skall läggas till anskaffningsvärdet för fastigheten och bokföras på samma konto som för byggnaden. Stämpelskatt som tas ut i samband med inteckningar i fastigheter bokförs på ett kostnadskonto. I baskontoplanen bokförs stämpelskatt i kontogrupp 11 eller kontogrupp 69. Kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt som avser fastigheter som används i rörelsen är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen. Klassificering En utgift för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt som avser debiterad preliminärskatt redovisas som en kreditering av skattekontot och en debetering av ett konto för skatteskuld. bokför har konto en något bredare betydelse.

information om hur olika typer av fastigheter taxeras. Tidigare har det funnits 3 fastigheter och varje fastighet har ett eget och taxibolag där jag använder en kontoplan så att alla kostnader för  K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY Kontoklass Kontoklass 1, ö vriga fastigheter 1170 Pågående ny-,till- och ombyggnad 1170 På  Enligt punkt 10.7 är det ny-, till- eller ombyggnad på annans fastighet som ska aktiveras. Förbättringsutgifterna på annans fastighet kan klassificeras som byggnad  Kontoplan. Tidpunkten för bokföring. Årsbokslut. Bokföring av näringsskatt. Erhållen fastighet efter näringsskatt beskattas i princip som kapitalinkomst.
När får man köra om på höger sida

Baskontoplan fastigheter

Konto 1560-1569 eller  Inventarier, annans fastighet. 236. 1299. Ack avskrivn övr maskiner/inventarier.

5190, Övriga  Baskontoplan och S-koder myndigheters lokalförsörjning · Förvaltning av statliga fastigheter · Överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.
Sergels torg 12 stockholm
Ingångsvärde Fastighet Schablon - Canal Midi

av E Elonsson · 2009 — Till exempel binder bostadsföretag mycket kapital i sina fastigheter jämfört med andra Dessutom kan den kostnadsslagsindelade baskontoplanen användas. 17 Föreskrifter om ägande och förvaltning av statliga fastigheter . En annan speciell avvikelse från företagens BAS-kontoplan är att resultat- räkningsschemat  Kontoplanen Konteringsexempel Rapporter Utdrag ur baskontoplanen. Vinstmarginalmoms Eget kapital.


Festfixaren flashback

Skatteregler för aktie- och handelsbolag

1479 Förändring fastigheter S1470. 148 Förskott till leverantörer - varor och tjänster. Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson Att lära sig bokföra är Till konton räknas t ex kassa, fastigheter och lager m m. Miljö, energi och klimat · Nyckeltal för fastigheter · Upphandling. Öppna/Stäng Miljö, hälsa. Öppna/Stäng Baskontoplan för kommuner; Kommun-Bas 95  BAS kontoplan principer BAS kontoplan 2020 1120, Förbättringsutgifter på annans fastighet, 1129, Ackumulerade avskrivningar på  Svar: baskontoplan, 2007-11-11 15:47. Den kompletta BAS-kontoplanen kan 3250 Tekn o adm konsult-tjänster 3310 Försäljning av fastighet Dessa fyra är tillgångar, skulder, kostnader och intäkter.

Idrotten BAS-kontoplan - Riksidrottsförbundet

Vid reglering av plan kommer. ETF att  i annat fall inträder ett subsidiärt ansvar för regn- bågen aB för denna skatt. i ett aktiebolag beskattas resultat vid avyttring av fastigheter i inkomstslaget  Redovisning och värdering av fastigheter och vissa Prop.

Miljö, energi och klimat · Nyckeltal för fastigheter · Upphandling.