Transportsektorns utsläpp - Trafikverket

7596

Minskade utsläpp för Svenska Retursystems utrikestransporter

De åtgärder som redan genomförts och beslutats räcker inte ens halvvägs mot målet. Kollektivtrafiken, som i … Samtidigt har regeringen föreslagit att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 och att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045. Det gör att det finns ett allt större gap mellan prognostiserade utsläpp och klimatmålen, … 2021-03-25 Åtgärder för att uppnå målet om minskade utsläpp från inrikes transporter Motion 2019/20:1850 av Leif Nysmed och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S) Transporterna står för en tredjedel av utsläppen. Personbilarnas utsläpp har minskat med nio procent sedan 1990, trots att trafiken ökat. Däremot är utsläppen från de tunga fordonen 44 Hos oss kan du antingen klimatkompensera alla dina koldioxidutsläpp från transporter eller välja att klimatkompensera enstaka frakter i samband med bokning. Med utgångspunkt från godsets fraktgrundande vikt och transportsträcka beräknar vi utsläppen av koldioxid (co2) och hur mycket det kostar att klimatkompensera för dem.

  1. Ska locka till köp webbkryss
  2. Triagera betyder

Underlagen är framtagna av SMED. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent. Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. >> Statistikdatabasen >> Miljö >> Utsläpp av luftföroreningar >> Utsläpp av luftföroreningar från utrikes transporter efter verksamheter.

Dessa transporter står i dag för hälften av utsläppen utanför handelssystemet och minskade inte alls under 2015. Detta är ett av de viktigaste förslagen i vårt slutbetänkande, skriver 6 av 7 partier i Miljömålsberedningen. >> Statistikdatabasen >> Miljö >> Utsläpp av luftföroreningar >> Utsläpp av luftföroreningar från inrikes transporter efter transportslag.

Svenskarnas transportutsläpp - Klimatfokus

Utsläppen utanför handelssystemet omfattar inte minst inrikes transporter (exkl. koldioxidutsläpp från inrikes flyg), som står för omkring hälften av dessa utsläpp i dagsläget, och jordbruk, som står för drygt 20 procent. För transporterna finns dessutom ett eget mål till 2030. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017).

Utsläpp från utrikes transporter

Transporter och drivmedel - linkoping.se

Miljömål. Utsläppen från inrikes transporter måste vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter transportslag Figuren visar utvecklingen av växthusgasutsläpp mellan 2010 och 2017 för inrikes person- och godstransporter, uttryckt som tusen ton koldioxidekvivalenter och uppdelat på trafikslag. Utsläppen från inrikes transporter måste vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Dessa transporter står i dag för hälften av utsläppen utanför handelssystemet och minskade inte alls under 2015. Detta är ett av de viktigaste förslagen i vårt slutbetänkande, skriver 6 av 7 partier i Miljömålsberedningen.

Miljömål.
Primär socialisation och betydande socialisationsagenter

Utsläpp från utrikes transporter

Minskningen har främst skett tack vare en ökad andel biobränsle och energieffektivare fordon. Uppgifter om växthusgasutsläpp från inrikes- och utrikes transporter hittas på deras hemsida. Det finns ett specifikt etappmål för transportsektorn, som säger att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter exklusive inrikes flyg, ska minska med 70 procent senast år 2030, jämfört med 2010 års nivå. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter transportslag Figuren visar utvecklingen av växthusgasutsläpp mellan 2010 och 2017 för inrikes person- och godstransporter, uttryckt som tusen ton koldioxidekvivalenter och uppdelat på trafikslag.

Den absoluta merparten av koldioxidutsläppen (92 procent år 2018) från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. fossilfria transporter, men de medför också risker. Det kan exempelvis uppstå en rekyleffekt i form av en ökad efterfrågan på transporter till följd av fallande marginalkostnader. Det finns teknisk och ekonomisk potential att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till år 2030. Transportstyrelsen har preciserat koldioxidutsläppen från fritidsbåtar till 177000 ton. Sveriges utsläpp totalt (koldioxid): 51,8 miljoner ton Inrikes transporter (koldioxid): 16,5 miljoner ton (= 32 % eller 1/3 av Sverige totalt) Inrikes flyg (koldioxid): 0,531 miljoner ton (= 3,2 % av inrikes transporter) >> Statistikdatabasen >> Miljö >> Utsläpp av luftföroreningar >> Utsläpp av luftföroreningar från inrikes transporter efter transportslag.
Lurad på näthandel

Utsläpp från utrikes transporter

Rapport om utsläpp från transport och logistik. Utsläppsmätning utifrån internationellt erkända standarder; Verifiering av tredje part. CO2‐utsläpp i transportsektorn. Lena Smidfelt Rosqvist 2.

utsläppen från inrikes transporter till 2030 skulle det i ett scenario där potentialen i alla tre insatsområdena utnyttjas fullt ut behövas ca 13 TWh biodrivmedel vilket är mindre än de ca 17 TWh som användes under 2019. Det förutsätter dock att det samtidigt utvecklas ett mer transporteffektivt 2017-06-19 Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska enligt Sveriges klimatmål minska med minst 70 procent senast till år 2030 jämfört med år 2010. Med den nya metoden har utsläppen ökat från 2010 och framåt, medan de med tidigare metod minskade under samma period. ̶ Gapet till klimatmålet för transporter har ökat med den nya metoden.
KaskadregleringÖkning av klimatutsläppen i industrin och minskning i

Lena Smidfelt Rosqvist 2. Person- & godstransporter Inrikes inkl utrikes bunkring av bränsle & oljeanvändning. ▫ Globalt  Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna. Foto: Skogsindustrierna. Sjöfartens utsläpp har dubblerats, enligt ett nyhetsinslag på  Bild: Utsläpp av växthusgaser från transporter och resor (ton CO2e).


Välutvecklade resonemang

Konsumtionsbaserade utsläpp i Umeå kommun

Räk - nas även bunkring för utrikes transporter in uppgår Sveriges totala utsläpp till 63,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter (SCB, 2019).

Konsumtionsbaserade utsläpp i Umeå kommun

Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Klimatpolitiskt råd. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon och ökad biodrivmedelsanvändning.

Hittills har utsläppen från vägtrafiken minskat med cirka 22 procent sedan 2010. Inom inrikes transporter är det vägtrafiken som står för den största delen, cirka 91 procent under 2019.